Vill du gruppera föremålen?
Sortering av föremål
Funktion när du sveper åt vänster